Αμνοερίφια-Γιδοπρόβατα

Η ποιοτικότερη παραγωγή της Ελλάδας σε Ελληνικό κρέας.

Έχουν προσπαθήσει να αντιγράψουν τις ράτσες μας οι ξένοι, αλλά μάταια να επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που προσφέρει το Ελληνικό κρέας.