Κατεψυγμένα κρεατικά

Τα κατεψυγμένα μας προϊόντα είναι φρεσκοκατεψυγμένα κι ελέγχονται σε θάλαμο βαθιάς κατάψυξης -20 οC για την σωστή συντήρησή τους.